Colop Hasła

Pieczątki z gotowymi hasłami, na które składają zwroty najczęściej stosowane w pracy biurowej. Zawierają czerwony, niebieski lub zielony kolor tuszu, dzięki czemu treść jest wyraźnie wyróżniona na dokumencie.

ZAPŁACONO, POBRANIE, PILNE, PRIORYTET, OTRZYMANO, GOTÓWKA, ANULOWANO, ZAPŁACONO GOTÓWKĄ, WPŁYNĘŁO, ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, ORYGINAŁ, DRUK, POTWIERDZONO, POUFNE, KOPIA, EKSPRESS, WYSŁANO, PRZELEW, ZAPŁACONO PRZELEWEM, ORYGINAŁ, ZATWIERDZONO, DUPLIKAT, POLECONY, ZAKSIĘGOWANO, UWAGA, Lubię to

ZA ZGODNOŚĆ Z PRZEDŁOŻONYM DOKUMENTEM, ZA ZGODNOŚĆ KOPII Z DOKUMENTACJĄ PRACOWNICZĄ

 

 

wstecz